Výroba pod kontrolou - vyrábět přesně, dynamicky a efektivně

Dokonalé zvládnutí všech výrobních procesů znamená jasnou konkurenční výhodu. Obráběcí stroje s řídicími systémy, měřicími přístroji a pohony společnosti HEIDENHAIN pro to představují ty nejlepší technické předpoklady. Společnost Heidenhain přinesla na veletrhu EMO 2019 nová řešení

Premiéra broušení:
Na jedno upnutí až k dokonalému finiši

Přáli byste si na vašem obráběcím centru s TNC640 kromě frézování a soustružení na jedno upnutí použít také technologii broušení?

Právě toto nyní nabízí nová opce broušení, která umožňuje souřadnicové broušení dílců s dosažením té nejvyšší kvality povrchu. Možnost kompletního obrobení na jednom stroji nabízí mnoho předností, zejména pro odvětví orientovaná na vysokou kvalitu jako jsou např. medicínská technika nebo výroba forem.

Nová opce broušení nabídne:

 • Souřadnicové broušení libovolných obrysů na frézce
 • Jednotná koncepce ovládání pro všechny technologie - frézování, soustružení a broušení
 • Cyklus pro přípravu nástroje – „wheel dressing“.

Premiéra OCM:
Trochoidální frézování nové generace

Seznamte se s téměř neomezenými možnostmi trochoidálního frézování:

 • Naprogramujte na řídicím systému libovolné kapsy a ostrůvky
 • Zvyšte výrazně rychlost obrábění
 • Snižte zřetelně opotřebení nástrojů
 • Získejte více třísek v kratším čase

S novým OCM zadáváte pouze obrysy. Nejvýhodnější strategii trochoidálního frézování vypočítá řídicí systém zcela automaticky. Tak lze vysoce efektivní trochoidální frézování použít pro značně širší spektrum výrobků a díky tomu frézovat produktivněji a šetrněji k nástroji.

OCM přináší do dílenského programování trochoidální frézování libovolných kapes a ostrůvků s možností programování přímo na stroji. U předváděného dílce snižuje OCM dobu obrábění a opotřebení nástroje třikrát, oproti běžným strategiím frézování.

Leták k OCM

Rozšířená pracovní plocha nabízí dokonalý přehled

TNC640 s displejem 24“ a s aplikací Extended Workspace Compact nabízí díky rozdělené obrazovce dvě pracovní oblasti: vedle obrazovky řídicího systému je k dispozici okno pro externí aplikace - WIN10 (PDF WEB, CAD, CAM...) Využívejte mimořádně uživatelsky příjemné pracoviště pro plně digitální a přímé organizování zakázek na obrazovce řídicího systému.

Veškeré informace k funkci Extended Workspace Compact

Inteligentní, procesně bezpečná řídicí technika

Na veletrhu EMO byla představena nová generace pohonů HEIDENHAIN Gen 3. Jedná se o dokonale vzájemně sladěný celek, vycházející z vysoce inovativních a perspektivních technologií.

Výrobci i uživatelé obráběcích strojů ocení zejména nejmodernější rozhraní pro inteligentní komunikaci a zvýšené parametry pro maximální výkon stroje. Pohony třetí generace tak zajišťují vysokou disponibilitu a kvalitu obrábění při krátkých výrobních časech.

HEIDENHAIN Gen 3:
+ Maximální výkon
+ Inteligentní komunikace
+ Široká možnost diagnostiky
+ Jednoduchá montážní a propojení

K letáku

StateMonitor: Zaostřeno na strojový park

Monitorovací software StateMonitor přináší transparentnost a optimalizaci výrobních procesů a umožňuje sledování stavu strojů v reálném čase. S aplikací StateMonitor máte v každém okamžiku dokonalý přehled a můžete v případě poruchy rychle reagovat.

Veletrh METAV představí další a rozšířené funkce v aktuálně nabízené softwarové verzi 1.2.2:

 • Lze vytvářet různé skupiny strojů podle potřeby, kterým můžete také libovolně podle potřeby přiřazovat zakázky. Budete mít okamžitý přehled o stavu vaší výroby.
 • Využijte novou možnost nastavování časových filtrů. Díky tomu můžete rychleji a snadněji vyvolávat opakující se vyhodnocování ukazatelů.
 • Vyhodnocujte hlášení stroje pomocí Pareto analýzy, známé také jako pravidlo 80/20. Díky tomu přímo uvidíte, která hlášení stroje stojí skutečně čas a peníze.

Snímání, vyhodnocování a vizualizace strojních dat

V praxi: automatizovaná výroba s aplikací StateMonitor

Aktuálním trendem obrábění je skiving

Skiving je aktuálním trendem obrábění vnitřního i vnějšího ozubení. Nový cyklus pro výrobu ozubených kol pro řídicí systém TNC 640 významně zjednodušuje programování.

Cyklus pro výrobu ozubených kol není však jediný. K novinkám dílenského programování patří též odvalovací frézování, nazývané též hobbing, a definování ozubení.

Přehled nových cyklů pro výrobu ozubení

 • Ozubení skiving – cyklus 287
 • Ozubení odvalovací frézování – cyklus 286
 • Definování ozubení – cyklus 285

A zde jsou jejich přednosti:

 • snadné programování
 • efektivní obrábění frézováním a soustružením
 • podpora funkce Lift-off

Více informací

Inovativní seřizování a měření

Vyrovnávání obrobků, kalibrace kinematiky stroje, proměřování nástrojů - to vše umožňují optimálně sladěné nástroje - 3D dotykové sondy a TNC řízení společnosti HEIDENHAIN.

Přednosti:

 • Jistota výsledku měření
 • Rozměrová přesnost hotových obrobků
 • Rychlé a jednoduché ovládání tlačítky • Snímání před obráběním nebo v průběhu procesu

Proměřování obrobků a nástrojů

Dokonalá kalibrace kinematiky stroje

Práce se skutečným poloměrem frézování

Monitorování vřetena a posuvových os

Díky monitorování komponent řídicím systémem TNC se zvyšuje produktivita a životnost stroje i spolehlivost výrobního procesu. Současně klesá nebezpečí neplánovaných prostojů stroje a s tím spojených dodatečných nákladů.

Tato opce chrání stroje díky cílenému monitorování výpadků vlivem přetížení a opotřebení:

 • Trvalé monitorování zátěže uložení vřetena zamezuje překročení pevně daných mezních hodnot a tím i poškození vřetena.
 • Cyklické sledování posuvových os umožňuje zpětně reagovat na opotřebení kuličkového šroubu a tím i na případný výpadek.

Odměřování pro každou rotační osu.

Pro vysoce přesné polohování obráběcích strojů se používají lineární odměřovací systémy, regulace v uzavřené smyčce. Na veletrhu EMO Hannover 2019 představila společnost HEIDENHAIN také úhlové snímače. Společnosti HEIDENHAIN a AMO představily následující řešení pro rotační osy:

 • Optické úhlové odměřovací systémy typu RCN 2001 nyní nabízejí ještě lepší systémovou přesnost a vyšší maximální otáčky. Rozšířené možnosti sledování teploty zvyšují bezpečnost výrobních procesů.
 • Nová generace modulárních optických úhlových odměřovacích systémů ERA je nyní vybavena také zpracováním signálu HEIDENHAIN ASIC HSP 1.0, který plně vyrovnává kolísání amplitudy signálu v důsledku rušení.
 • Modulární řešení pásku WMKA společnosti AMO pro zvláště velké průměry a bezpečnostně závažné aplikace je nyní k dispozici s rozhraním EnDat a DRIVE-CLiQ.

Perspektivní rozšíření rodiny EnDat

Rozhraní EnDat si od svého zavedení před více než 20 lety vybudovalo pevnou pozici na trhu. Rotační snímače, úhlové a lineární snímače polohy společností

HEIDENHAIN

AMO

NUMERIK JENA

RSF

LEINE & LINDE 

lze dodávat s rozhraním EnDat. Výrobci strojů a zařízení na celém světě využívají přednosti datového přenosu pomocí EnDat.

Na veletrhu SPS 2019 představila společnost HEIDENHAIN budoucnost tohoto rozhraní: EnDat 3 dále doplní stávající rodinu rozhraní EnDat a rozšíří jeho funkcionalitu K té patří především jednoduchá kabeláž, bezpečná komunikace (Functional Safety) a nové možnosti pro integraci přídavné senzoriky.

Veškeré informace ohledně EnDat